"Pomoz mi‚ abych to dokázal sám."

Filozofie naší Mš

   

 FILOZOFIÍ NAŠÍ MŠ JE: 

 

Vytvořit MŠ rodinného typu 
s úzkými vazbami na rodinu.

     

Chceme umožnit dětem prožít aktivní
a šťastné dětství tím, že jim vytvoříme
pohodové a přátelské prostředí bez
zbytečného spěchu, kde se budou cítit
dobře, kde bude kamarádská nálada,
pochopení a láska. 

 

       

               ŠKOLKA

                   Moje školka je tak krásná ,
                   můžu si hrát celý den , 
                   rozsvítí se světla jasná 
                   pojďte děti , jdeme ven.

 

       

 

                   Spousta hraček kolem nás,
                   vyzvedni mě, mami, včas! 
                   Je tu hezky, to je fakt, 
                   bylo to už akorát. 

 

                     

 

                                      Už jdu domů a to hned,
                   ještě jsem však nedojed.
                   Maminka tu ráda počká,
                   však se mě už brzy dočká. 

 

                  Ten, kdo chodí do školky,
                   musí si vzít bačkorky.
                   Je to radost ráno vstát, 
                   do své školky pospíchat.