"Pomoz mi‚ abych to dokázal sám."

I. Třída

 školní rok 2021/2022 

 

Hrajeme si na zahradě

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obědváme a odpočíváme


 

 

 

 

 

 

 

 

Návštěva cyklostezky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moje tělo, moje zdraví

 

 

Bavili jsme se o nemocech, o úrazech, o léčení .... Probrali jsme rizikové situace - co se může stát, když ..... Každý si vyzkoušel obvázat kamaráda obinadlem - každý jinou část těla - ruku, nohu, břicho .... Zopakovali jsme si základy hygieny a jednodušší úkony provádění osobní hygieny jsme si předváděli pantomimicky. Jeden předváděl, ostatní hádali.

 

Návštěva zimního stadionu(Rehau Arény)

 

 

Při exkurzi na zimním stadionu v Moravské Třebové si děti prohlédly zázemí hokejistů. Vyzkoušely si výstroj hokejistů. Na závěr jsme se vyfotili společně v kabině. 

MY tři králové

 

 

Dětem jsme přiblížili legendu o třech králích, kteří přišli do Betléma z východu pozdravit Spasitele. 

Vyrobili a ozdobili jsme si společně královské koruny. Kdo chtěl, vymaloval omalovánku s postavičkami tří králů. 

 

 

Těšíme se na Ježíška

 

 

 

Vánoční tradice

 

 

 

 

Děti zavzpomínaly,  jaké vánoční tradice znají ze svého domácího prostředí. Strojení stromečku, šupiny pod talířem, krájení jablíčka, to jsou klasiky, které se v českých domácnostech stále provádějí. O některých zapomenutých tradicích jsme dětem vaprávěli, nebo i názorně ukázali - házení pantoflem, lití olova, pouštění lodiček z ořechových skořápek.

Anděl,Mikuláš a čert v MŠ

 

 

Tak jako každý rok, i letos zavítala do naší školky vzácná nebeská a pekelná návštěva. Čert s Mikulášem se přišli podívat, zda naši žáčci moc nezlobí. Otevřeli knihu hříchů a všichni čekali, co je tam asi napsáno ...... Jelikož jsme ale sborově slíbili, že už nikdo zlobit nebude, dostaly všechny děti sladkou odměnu.

 

 

 

 

Dovádění ve sněhu

 

Když napadl sníh, museli jsme rychle využít situace. Na školní zahradě děti stavěly sněhuláky, koulovaly se, dováděly.

 

 

Lidské tělo

Probrali jsme základní rozdělení lidského těla. Při rozcvičce jsme si všechny části těla procvičili. 

Pomocí prstových barviček jsme na velký papír udělali otisky ruk.

Předškoláci měli ještě za úkol vystřihnout jednotlivé části těla a správně je přilepit na postavu.

 

 

 

 

Počasí

 

Pantomimicky jsme si společně předvedli jak vypadá počasí - prší, fouká,svítí sluníčko ....

Na padáku jsme si demonstrovali zvyšování intenzity větru, zároveň si děti zopakovaly barvy podle pokynů.

Jak veliký "vítr" umíme udělat my sami, jsme si vyzkoušeli, když jsme foukáním posílali míček kamarádovi, který seděl u stolu naproti.

 

 

 

Představení knihy z knihovny v MŠ

Děti přivítaly  paní z knihovny, která nám představila knihu Komodo(Petr Sís). Společně  přečetli celou knihu a  prprůběžně  plnili zadané úkoly.

 

Jóga v MŠ

Děti přivítaly paní lektorku jógy Jindru Hellerovou, která nám cvičení jógy představila zábavnou formou. Měla pro děti nachystané obrázky, jednotlivé cvičební prvky byly provázeny pohádkou o dřevorubci. Děti se naučily základní cviky jako například Pozdrav slunci, Strom, Kámen ...

 

Vojenská přísaha

 

 

 

                 

V pátek 24.září v Moravské Třebové na náměstí proběhla vojenská přísaha, kde vojáci složili vojenský slib. V závěru přísahy přelétl nad náměstím vojenský vrtulník.

Děti pozorovaly, jak vojáci poslouchají rozkazy.

Stolístek v MŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navštívili nás pracovníci z ekologického centra Stolístek z Linhartic. Přiblížili nám život ježka, čím se živí, čím je užitečný, kde bydlí. Na závěr programu děti oblepovaly papírovou krabici, která slouží jako úkryt ježka, přírodninami (kůra, žaludy, jehličí ...) Krabici jsme umístili ke kompostu na školní zahradu, aby se měl ježek kam schovat.

Školní rok 2020/2021

 

Hurá Kolotoče

 

Do Moravské Třebové zavítaly kolotoče. Město zařídilo dětem z MŠ pouť zdarma. Děti se svezly na řetízkovém kolotoči, na labutích, v hrníčkách, ve vláčku. 

Den dětí v MŠ

 

fI u nás ve školce se slavil den dětí. Počasí nám přálo, tak jsme si zařádili na zahradě. Pedagogové měli pro děti připravené různé hry a na závěr se rozdávaly nanuky. 

Maminka má svátek

 

Děti se s radostí a nadšením vrhly na výrobu přáníček pro maminku. Každý si na své přání namaloval svou maminku a něco, co má ráda. 

Ten dělá to a ten zas tohle

 

 

Čím budu až vyrostu? I tato otázka dnes padla. Probírali jsme různé profese, čím jsou rodiče, co kdo dělá .... Děti dostaly k vymalování postavu profese, kterou si vybraly. Tu vybarvily, vystřihly a nalepily na velký papír. Následně dokreslily prostředí - co kdo ke své práci potřebuje. 

Rozkvetlé stromy

Na procházce jsme si všimli krásně rozkvetlých stromů u zámku. Popovídali jsme si s dětmi o ročních obdobích, o tom, proč stromy kvetou, že různé stromy mají různé barvy květů.

Čarodějnický rej

 

Na konci dubna to nejde jinak, než uspořádat nějakou akci na téma čarodějnic. Náš čarodějnický rej proběhl na školní zahradě, kde se "létalo" na koštěti, v altánu vařila již zkušená ačarodějnice lektvar. Každé dítě dostalo ochutnat:-) 

 

Výroba domečků

Děti dostaly za úkol si přinést z domu krabičku, ze které se dá vyrobit domeček. Krabiček a krabic se nám sešlo dost na celé město. Krabičky si děti obalily barevným papírem, domalovaly okna, dveře. Pak jsme je  společně nalepili na velký papír a dotvořili jsme ostatní části města - ulice, silnice, hřiště ....

 

Online výuka

 

Také i naše třída se zapojila do online výuky. Začínali jsme s rozpaky, jak ze strany učitelů,tak ze strany dětí  a rodičů. Postupně se z našich setkání v online prostoru stala rutina.

Děti zjistily, že na "vysílání" z domova je prima, že ostatní mohou na kameru ukázat své domácí mazlíčky, hračky, sourozence apod.:-) Naši předškolácčcise výuky přes počítač účastnili rádi a s nadšením.

 

Pohádka Hrnečku vař

Z pohádkové knížky dnes pan učitel vybral pohádku Hrnečku vař! Přečetli jsme si ji, děti odvyprávěly děj po svém, pak jsme si povídali o postovách, které tam vystupují a nakonec jsme tuto pohádku zdramatizovali. Hrát chtěli všichni. Bohužel rolí bylo málo, tak jsme museli hru několikrát opakovat, aby se všichni vystřídali.

 

Sportování ve třídě

"Kdo si ještě nevyzkoušel, jak se v hokeji střílí góly?" zvolal jednoho dne pan učitel ve třídě. Děti se hlásily jeden přes druhého.  "Já, já, já ...!" Tak hokejku a puk sem a jdeme na to.  Děti netrpělivě poskakovaly, jak už už chtěly být na řadě. Gól dal ten, kdo se trefil tenisákem mezi dva puky. Někomu se to napoprvé nepovedlo, ale gól nakonec dali všichni :-)  Kd chtěl, vyzkoušel si i hokejové rukavice.

 

Živé Pexeso

Oblíbená hra dětí - živé pexeso. Vybraní kamarádi jdou za dveře, ostatní si smluví ve dvojicích gesta.  Ti co přijdou hledají dvojice podobně jako při papírovém pexesu. 

 

Sněžné dovádění

 

 

Počasí nám přálo, tak jsme vyrazili na zahradu. Děti si zahrály tématickou hru - Na Zmrzlíka. Hra spočívá v tom, že jeden je Zmrzlík, koho dohoní a dotkne se ho, ten zmrzne. Lze ho vysvobodit podlezením mezi nohama. Děti se při hře krásně zahřály. O to víc jim pak chutnal oběd.

Lopatování na školní zahradě

Na konci měsíce února jsme si ještě stihli užít sněhu. Vytáhli jsme ze sklepa lopaty, a frrr, už to frčí z kopečka ... :-)

 

Zima,Zima, Zimička

Děti si navzájem pantomimicky ukazovaly, co všechno se dá venku v zimě dělat.

Vždy jeden předváděl a ostatní hádali činnost.

Zkuste si předvést odhazování sněhu, škrabání auta po ránu nebo

uklouznutí na zledovatělém chodníku. :-)

 

Sněhuláci

Venku konečně leží sníh a to nás inspirovalo k vyrábění sněhuláků z papíru. Děti pilně kreslily, vystřihovaly, v jiné variantě přilepovaly kousky trhaného papíru. Hotové sněhuláky jsme pro potěchu ostatních vystavili na chodbě u naší třídy.

 

První sníh

 

Dnes 7.1. jsme si užili první sníh, ve kterém se děti proběhly, vytvořily stopy ve sněhu, koulovaly se ... Nakonec jsme společně postavili malého sněhuláčka. Děti byly ze sněhu a sněhuláka velice nadšené.

My, tři králové

 

Dne 6.ledna slavíme svátek TŘÍ KRÁLŮ, kteří se přišli do Betléma poklonit Ježíškovi. Jmenovali se Kašpar, Melichar a Baltazar.                            

Přečetli jsme si příběh o jejich putování. Děti se dozvěděly kam králové šli, co Ježíškovi nesli, co nosili na hlavě, kdo byl černý ...

Nakonec si každý vyrobil z papíru královskou korunu a zahráli jsme si pohybovou hru na TŘI KRÁLE. (reakce na signál)

Živý betlém v MŠ

S dětmi jsme si zahráli malé divadlo o tom, jak to bylo v Betlémě, když se narodil Ježíšek. Že každý, kdo se o tom dozvěděl, donesl mu něco darem. Děti nadšeně vymýšlely, jaký by byl pro Ježíška nejlepší dárek. Když všichni došli do Betléma, zazpívali jsme si společně Narodil se Kristus Pán.

 

Rozsvěcení stromečku v MŠ

 

 

Dne 10.12. jsme se sešli, abychom zazpívali koledy a rozsvítili vánoční stromeček.

 

Pečení perníčků