"Pomoz mi‚ abych to dokázal sám."

Vnitřní řád školní jídelny

I.Mateřská škola, Piaristická 137, Moravská Třebová, okres Svitavy

 

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

 

Č.j.:              

 

 

Vypracoval: 

Petra Krahulová – vedoucí stravování

 

Schválil:  Hana Zmeškalová Dis.

Hana Zmeškalová – ředitelka školy

 

Směrnice nabývá platnosti ode dne: 

26.8.2019

 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

2.9.2019

 

Změny ve směrnici jsou prováděny formou  číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

 

 

 

 

 1. Zásady provozu:

Provoz ŠJ se řídí vyhláškou č. 107/2005, O školním stravování ze dne 25.5.2005, FN/Metodikou spotřebního koše, Zákonem č. 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)., zákonem č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví., Vyhláškou 137/2004 O hygienických požadavcích a zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných., nařízením ES -852/2006, O hygieně potravin s platností  od 1.1.2006. Rozsah poskytovaných služeb Mateřská škola Piaristická 137, Moravská Třebová, okres Svitavy  je uložen u ředitelky mateřské školy. Zákony a vyhlášky jsou k nahlédnutí u vedoucí školní jídelny.

Jídelníček je sestavován na základě zdravé výživy a při dodržování spotřebního koše sledovaných potravin ( mléčné výrobky, luštěniny, ryby, atd.). Podle § 4 odst.9 vyhlášky 107/2005 Sb., O školním stravování, má strávník nárok na dotované stravné pouze v případě, že je přítomen ve školském zařízení. Po další dny nepřítomnosti nemá nárok na dotované stravné a musí se odhlásit ze stravování. Dítě se stravuje vždy, pokud je přítomno v době vydávání stravy.

 

 

 1. Provozní doba školní jídelny:

Jídelna je v provozu v době: 6.00 – 14.00

 1. Režim výdeje stravy:
  • pitný režim :                                    6.00 - 16.00
  • ranní svačina:                                 8.30 - 9.30
  • oběd:                                              11:30 - 12:00
  • odpolední svačina:                         14:30 - 15:00
  • výdej stravy první den nemoci:       11.45 – 13.00


Stravovací dobu je nutno dodržovat z důvodu předepsané přestávky mezi jednotlivými jídly dle HACCP (přestávka je 3 hodiny).
Možnost přídavku je kdykoliv dle chuti strávníka.
Možnost doplnění nápojů ve třídách kdykoliv dle potřeby ( děti mají ve třídách várnice  s čajem, konvice s vodou .

Pití je podáváno ve vlastních hrníčcích.

 1. Výše stravného

Ceny stravného se pro jednotlivé věkové kategorie řídí vyhlaškou 107/2005 Sb., O školním stravování. Pokud strávník zaplatí celodenní stravné, ale odchází domů po obědě, může si odnést svačinu s  sebou.

Děti 3 – 6 let

Děti 7 let

 

Přesnídávka:

Oběd:

Svačina:

 1. Způsob úhrady stravného

Stravné se platí převodem na účet: 282937028/0300 ČSOB nebo hotově. Variabilní symbol k platbě vám určí vedoucí školní jídelny. Platbu je nutné provést nejpozději do 15. dne v měsíci. Při nezaplacení stravného v daném termínu, pokud nebyla sjednána náprava ani po upozornění, bude dítěti ukončena docházka do mateřské školy dle vyhlášky č. 14/2005Sb., o předškolním vzdělávání.

 1. Přihlášení strávníků

Zákonný zástupce dítěte vyplní Přihlášku ke stravování a odevzdá v kanceláři vedoucí ŠJ nejpozději 2. den od nástupu dítěte k docházce.

 1. Odhlašování strávníků

Může být provedeno osobně  nebo telefonicky do 12:00 hodin daného dne. Za neodhlášenou a neodebranou stravu se neposkytuje věcná ani finanční náhrada. Hlášení změn se provádí u vedoucí ŠJ: stravovací zvyklosti, způsob placení stravného, adresy, jména, ukončení docházky do MŠ, vyrovnání případných nedoplatků či přeplatků, změna čísla účtu apod.

 1. Vyrovnání přeplatků:

Každé čtvrtletí budou přeplatky vráceny na uvedené účty, které rodiče nahlásili vedoucí školní jídelny.

Disponibilní zůstatek na účtu strávníka k prvnímu dni v měsíci musí být 950,-Kč, jelikož stravné se platí zálohově.

Dotazy zodpoví vedoucí školního stravování p. Petra Krahulová

 

 1. Závěrečné ustanovení:

S provozním řádem jsou seznámeni všichni zákonní zástupci dětí při schůzce rodičů na začátku školního roku. Provozní řád byl projednán s ředitelkou školy a nabývá platnost dne 2.9.2019. Provozní řád je vyvěšen na nástěnce u vedoucí ŠJ a v prostoru šaten pro rodiče.

 

 

Aktualizováno:
 

SEZNAM POTRAVINOVÝCH ALERGENŮ A ČÍSELNÉ KÓDY

 1.  Obiloviny obsahující lepek
 2.  Korýši a výrobky z nich
 3.  Vejce a výrobky z nich
 4.  Ryby a výrobky z nich
 5.  Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich
 6.  Sójové boby (sója) a výrobky z nich
 7.  Mléko a výrobky z něj
 8.  Skořápkové plody a výrobky z nich
 9.  Celer a výrobky z něj
 10.  Hořčice a výrobky z ní
 11.  Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich
 12.  Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2
 13.  Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj
 14.  Měkkýši a výrobky z nich