"Pomoz mi‚ abych to dokázal sám."

Zaměstnanci MŠ

 

   KDO SE O NÁS PO CELÝ DEN STARÁ ? 

 

  paní ředitelka Hana Zmeškalová, DiS.

   statutární zástupkyně Bc. Hana Kříbalová  

 

MŠ Piaristická

I. třída: paní učitelka      Ludmila  Lorenzová 

              pan učitel          Jakub Motl 

 

 

II. třída: paní učitelky     Kristýna Dosedělová, DiS.

                          Bc. Markéta Benešová

pedagogická asistentka    Dominika Halousková, DiS.

 

 

III. třída: paní učitelky   Andrea Parolková, DiS.

                          Kateřina Růžičková, DiS.

 

 

 Dále v hlavní budově pracuje:

 paní účetní                     Jana Beránková

 paní školnice                   Jana Novotná 

 tým kuchařek                 Blanka Hrynečková 

                          Zdeňka Zvejšková 

                          Sylva Hicklová 

 vedoucí školní jídelny      Petra Krahulová  

 

              

ODLOUČENÁ PRACOVIŠTĚ MŠ:

MŠ "Zvoneček" 

IV. třída: paní učitelky      Veronika Sabáčková

                           Bc. Hana Kříbalová

 pedagogická asistentka    Renáta Husáková

        

 

V. třída: paní učitelky     Michaela Vyroubalová

                           Lenka Navrátilová, DiS. 

pedagogická asistentka     Andrea Pospíšilová

paní školnice                     Michaela Sýkorová 

 

 

MŠ Sušice

vedoucí učitelka                Eva Konečná 

paní učitelka                      Lenka Kerlová

paní školnice                      Lenka Velšová 

 

 

MŠ Boršov

vedoucí učitelka                Bc. Marie Hanáková

paní  učitelka                    Markéta Hrbatová, DiS.

pedagogická asistentka     Lada Hynštová

paní školnice                     Lenka Pohanková