"Pomoz mi‚ abych to dokázal sám."

Zapojení do projektů

 

Projekty v mateřské škole
 
„Klokanovy školky“ – naše MŠ je jedna ze čtrnácti odborných týmů, které pořádají workshopy, které se zaměřují na vzájemné učení učitelů mateřských škol po celé České republice.
 
 „Projektové dny v MŠ Piaristická „ – Šablony II.
Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí
na ZŠ.
Z finančních prostředků v celkové výši 745 420,-Kč hradíme tyto aktivity:
Projektový den ve škole
Projektový den mimo školu
Chůva – personální podpora MŠ
 
„Medvídek Nivea“ – projekt, který pomáhá s aktivní integrací dětí předškolního věku a dětí s odloženou školní docházkou z různých sociálních skupin. Pomáhá předškolákům rozšiřovat jejich klíčové kompetence a připravuje tak děti k úspěšnému vstupu do základní školy.
Děti jedenkrát za rok dostávají různé pomůcky, grafomotorické listy, didaktické pomůcky, se kterými pedagogové pracují. 
 
“MAP rozvoje vzdělávání pro území ORP Moravská Třebová“ - Pedagogové se pravidelně zúčastňují různých odborných seminářů, které jsou přínosem k jejich práci.
Dvoudenní setkávání ředitelů škol, výměna zkušeností, přednášky, ….
Veškeré semináře jsou pro pedagogy zdarma, což je velkým přínosem pro školu.