I. Mateřská škola Piaristická Moravská Třebová

☀ Budeme si spolu hrát, tančit, zpívat, malovat. 🐞

Provoz MŠ: 6:00 – 16:00 hod.

Profilace naší MŠ

Naše mateřská škola se orientuje především na:

1. DÍTĚ

· Uplatňujeme osobnostně orientovanou výchovu, snažíme se ke každému dítěti přistupovat individuálně a umožňujeme tak naplno rozvinout jeho potenciál.
· Všechny aktivity a činnosti realizované v naší škole vedou k položení základu pro vytvoření zdravého životního stylu.

2. RODIČE

· Snažíme se o vytvoření otevřené školy, která plně podporuje spolupráci s rodiči, institucemi a organizacemi v okolí školy.

Společnou snahou všech zaměstnanců je, aby MŠ byla:

· Místem radosti – aby děti chodily do školy rády, aby se ve škole cítily bezpečně a spokojeně
· Místem úspěchu – dát příležitost a šanci každému dítěti, aby mohlo být úspěšné
· Místem pochopení – individuálně přistupovat ke každému dítěti, respektovat v co největší možné míře jeho individuální zvláštnosti
· Místem vzájemné komunikace
· Místem otevřeným pro širokou veřejnost

Školka

Moje školka je tak krásná, můžu si hrát celý den, 
rozsvítí se světla jasná pojďte děti, jdeme ven.

Spousta hraček kolem nás, vyzvedni mě, mami, včas!
Je tu hezky, to je fakt, bylo to už akorát. 

Už jdu domů a to hned, ještě jsem však nedojed.
Maminka tu ráda počká, však se mě už brzy dočká. 

Ten, kdo chodí do školky, musí si vzít bačkorky.
Je to radost ráno vstát, do své školky pospíchat. 

Moje školka je tak krásná, můžu si hrát celý den, rozsvítí se světla jasná pojďte děti, jdeme ven.
Spousta hraček kolem nás, vyzvedni mě, mami, včas! Je tu hezky, to je fakt, bylo to už akorát.
Už jdu domů a to hned, ještě jsem však nedojed. Maminka tu ráda počká, však se mě už brzy dočká. 
Ten, kdo chodí do školky, musí si vzít bačkorky. Je to radost ráno vstát, do své školky pospíchat.