🖊 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

(2021 – 2025)

Žijeme všichni na modré planetě.

Motto: Pomoz mi, abych to dokázal sám / abych to dokázala sama.

Školní vzdělávací program byl projednán na pedagogické radě dne 26. 8. 2021, evaluován se závěry z pedagogické rady dne 30. 8. 2021.
Školní vzdělávací program byl vydán ředitelkou školy dne 31. 8. 2021.
Jeho účinnost vstupuje v platnost dne 1. 9. 2021, Bc. Hana Kříbalová, ředitelka školy.