🌻 INFORMACE PRO RODIČE:

Rodiče jsou povinni hlásit každou změnu (změna zdravotní pojišťovny, bydliště, odvádění dětí, přihlašování, odhlašování dětí na stravu …), dále jsou povinni číst informace na nástěnce u šatny.
Informace týkající se pojištění dětí naleznete u ředitelky MŠ.
Upozorňujeme na správnou obuv dětí: nemohou být pantofle – nejsme tak schopni plně zodpovídat za bezpečnost Vašich dětí.
Vhodné oblečení na pobyt venku: starší, možné ušpinění, čepice, rukavice, vhodná obuv.
Veškeré problémy týkající se chování dětí  je třeba řešit s třídními učiteli. 
(MŠ ráda přijme přebytky ovoce a zeleniny).
O zápisu dětí do ZŠ budou rodiče informováni samotnými ZŠ i MŠ.

Poprvé v MŠ:

Začátek docházky do MŠ je pro děti a jejich rodiče velkou změnou v dosavadním životě.
Tato změna s sebou přináší spoustu věcí, pocitů a zážitků, se kterými se musí malý školáček vyrovnat:  

· vstup do neznámé budovy a do třídy s jejím vybavením a hračkami
· vstup mezi cizí děti a dospělé

· přizpůsobení se dosud nezvyklému režimu a požadavkům
· komunikace s novou autoritou – paní učitelkou
· odloučení od rodičů

JAK DÍTĚTI POMOCI ?  💚

· buďte dítěti oporou a poskytněte mu pocit bezpečí
· přibalte mu mazlíčka na spaní
· používejte stejné rituály
· rozlučte se krátce
· buďte citliví a trpěliví
· ujistěte dítě , že je do školky neodkládáte
· komunikujte s učitelkou
· potomka za zvládnutý pobyt ve školce pochvalte a pozitivně ho motivujte

CO BYSTE NIKDY NEMĚLI DĚLAT:

· nenechte  se obměkčit – buďte důslední
· nestrašte své dítě školkou – počkej, ve školce ti ukážou
· nepřiznávejte, že je vám také smutno a že se vám stýská
· netvrďte dítěti cestou do školky, že jdete na procházku a nelžete mu o tom, v kolik hodin ho přijdete vyzvednout
· neopakujte dítěti pořád dokola, že má být hodné