🌷 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU:

Prázdniny a případné přerušení nebo omezení provozu mateřské školy.

Podzimní prázdniny: provoz zajištěn.
Vánoční prázdniny: provoz MŠ uzavřen 23.12.2023 – 1.1.2024, provoz začne 2.1.2024
Jarní prázdniny: provoz zajištěn
Velikonoční prázdniny: provoz zajištěn
Hlavní prázdniny: červenec 2023 – provoz uzavřensrpen 2023 – provoz zajištěn na MŠ Piaristická 137, včetně odloučených pracovišť